Co je to neonatologie?

Každý rodič si přeje, aby bylo jeho miminko zdravé. Bohužel ne všechny děti mají to štěstí, aby byl jejich start do života snadný. A právě tehdy přichází na řadu odborníci z oddělení tzv. neonatologie, které můžete najít zejména ve velkých krajských či fakultních nemocnicích.

Co je to neonatologie?

Co je to neonatologie?

Jde o speciální podobor pediatrie, který se zaměřuje na novorozence. Jak na ty zdravé, tak i na ty, kteří se bohužel narodili předčasně, nebo s nějakou chorobou. Neonatologové jsou tedy speciálně vzdělaní dětští doktoři, kteří jsou odborníky na ty nejmenší dětičky. Aby na tuto specializaci dosáhli, musí získat praxi v práci se staršími dětmi. Později navíc musí ještě nějaký čas pracovat přímo v oboru pod dozorem jiných neonatologů. Rodiče tak nemusí mít strach své děti těmto odborníkům svěřit.

Existují různé stupně neonatologických pracovišť. S pracovištěm I. stupně se setkají všichni novopečení rodiče, protože jde o běžné zařízení, kde pečují o zdravé, nebo jen velmi málo nemocné děti. Po porodu si takovým působištěm projdou všechny děti, které se narodí v porodnici, aniž by na to bylo nějak speciálně upozorňováno. Lékař neonatolog vlastně jen naučí rodiče, jak o děti správně pečovat.

Neonatologická pracoviště II. a III. stupně už však pečují o děti, jejichž poporodní adaptace je náročnější. Nejčastěji jde o miminka, která se narodila předčasně, tedy před ukončeným 37. týdnem těhotenství. Dále pak o ta, která jsou bohužel postižena nějakou vrozenou vývojovou vadou. Do takových zařízení musejí být novorozenci z menších nemocnic převáženi, protože jich v české republice není mnoho.

Péče o narozené i nenarozené miminko

Pokud u těhotné ženy dojde gynekolog k závěru, že jí hrozí předčasný porod, nebo pokud u plodu odhalí riziko nějaké vývojové vady, bývá už v těhotenství odkázána na nejbližší neonatologii. Jedná se o tzv. péči v děloze (z latinského transport in utero). Pokud je totiž žena s rizikovým těhotenstvím sledována přímo na oddělení neonatologie, může dojít k výraznému snížení rizika nejen pro ni, ale především pro miminko.

Co je to neonatologie?

Kromě toho, že neonatologové dokáží např. dopomoci k oddálení předčasného porodu, jsou zároveň velmi dobře připraveni i na to, že se narodí miminko s poporodními komplikacemi. A nejde přitom jen o jejich lékařské vzdělání. Důležité je také o speciální vybavení, které v běžné porodnici bohužel nemusí být k dispozici. A tak v případě, že žena nestihne před porodem dorazit do porodnice s neonatologickým centrem, je pak novorozenec na toto oddělení převezen. Bývá k tomu přistoupeno i v případě, že byl porod oproti očekávání těžký a bylo potřeba miminko křísit.

O jakých přístrojích je vlastně řeč? Jde především o inkubátory, různé diagnostické přístroje, infuzní pumpy, monitory životních funkcí, či přístroje pro řízené dýchání, podporu oběhu a nitrožilní výživy.

Nedoklubko

Pro všechny rodiče předčasně narozených dětí tu je nezisková organizace Nedoklubko. Lékaři z neonatologických center se s velkým zápalem starají o děti, na rodiče však bývá často zapomínáno. Ti přitom velmi často potřebují psychosociální podporu, kterou jim nemocnice bohužel nemohou poskytnout.

Nedoklubko si klade za cíl poskytnout rodičům relevantní informace v jednoduché a snadno pochopitelné formě. Zároveň jim chce pomoci získat psychologickou pomoc a pocit sounáležitosti. Toho pracovníci dosahují propojením rodičů s jinými rodinami, které si touto zkušeností také prošly a jsou ochotné sdílet svůj příběh. Zároveň se Nedoklubko stará i o osvětu, čímž mimo jiné podporuje i prevenci předčasných porodů.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *