Mateřská dovolená aneb peněžitá pomoc v mateřství v roce 2020

Kolik budu mít během mateřské dovolené peněz?

Z průměrné hrubé mzdy za posledních 12 měsíců se vypočítá denní vyměřovací základ, který se vynásobí 70%. Vypočtená částka bude představovat váš denní příjem po dobu mateřské. Když má měsíc 30 dnů, dostanete 30x tuto vypočtenou částku. Výsledná částka je jen o něco málo nižší, než jste si dosud vydělávala.

Vyměřovací základ se ještě dále snižuje o takzvané redukční hranice:

  • z částky do 1 162 Kč se započítá 100 procent,

  • z částky nad 1 162 Kč do 1 742 Kč se započítá 60 procent,

  • z částky na 1 742 Kč do 3 484 Kč započítá 30 procent,

  • k částce nad 3 484 Kč se nepřihlíží.

Modelový výpočet mateřské

Pokud Vaše průměrná hrubá mzda činí např. 22 500 Kč:

22 500 * 12 (počet měsíců) /365 (počet dnů) =  739,72 – zaokrouhleno 740 = váš denní vyměřovací základ

740 * 0,7 = 518 Kč – tuto částku budete dostávat za každý den mateřské dovolené

leden    31 dnů * 518 Kč = dostanete 16 058 Kč první týden v únoru

únor      28 dnů * 518 Kč = dostanete 14 504 Kč první týden v březnu

Výpočet své PPM můžete provést i zde:

https://www.penize.cz/kalkulacky/materskahttp://www.penize.cz/kalkulacky/materska

Jak dlouhou dobu trvá mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou nastoupíte 8 až 6 týdnů před termínem porodu. Jestli porodíte dřív nebo později, je jedno. V některých ordinacích vás budou nutit nastoupit přesně 8 nebo přesně 6 týdnů před porodem, ale zákony stanovují, že můžete klidně nastoupit na mateřskou v půlce šestého nebo sedmého týdne.

Ode dne, kdy nastoupíte vám bude PPM vyplácena po dobu 28 týdnů při jednom dítěti, u dvojčat se počítá s dobou 37 týdnů. Pokud se o miminko stará někdo jiný než matka, doba se krátí na 22 týdnů, u dvojčat a vícerčat na 31 týdnů. Následuje rodičovská dovolená, která se počítá jinak.

Podmínky pro vyplácení

Abyste dávku (PPM) mohla pobírat, musíte minimálně v posledních dvou letech po dobu 270 dní platit nemocenské pojištění. Problém nastává u nezaměstnaných a OSVČ.

Také máte nárok na dávku, pokud nastoupíte na PPM po skončení zaměstnání v ochranné lhůtě. Studentům se doba studia započítává do účasti na nemocenském pojištění.

OSVČ

Žena samostatně výdělečně činná má nárok na mateřskou pouze v případě, že se v posledních dvou letech alespoň 270 kalendářních dní a zároveň aspoň 180 dní v posledním roce před začátkem mateřské účastnila nemocenského pojištění. Platit nemocenské pojištění pro OSVČ totiž není povinné, na rozdíl od zdravotního. Pokud splňujete předchozí podmínku, odvíjí se vám výše PPM právě od výše již placeného nemocenského pojištění. Od loňského roku si jako OSVČ musíte platit pojistné na nemocenskou ze stejného vyměřovacího základu jako zálohy na sociální pojištění.

Podrobné info najdete zde:

https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/411820-materska-a-rodicovska-osvc-2020-kalkulacka-a-prehled

Kdo PPM vyplácí

Dávky budete pravidelně dostávat od správy sociálního zabezpečení. Tyto vám mohou chodit složenkou domů nebo na váš účet.

Časté otázky:

Jak o mateřskou požádám?

  • Gynekolog vám vystaví žádost o PPM (peněžitou pomoc v mateřství) těsně před nástupem na mateřskou, tu doručíte svému zaměstnavateli, který následně odešle spolu s vašim průměrným platem na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Mateřská vám bude chodit na účet nebo složenkou domů (záleží, kterou možnost na žádosti zvolíte) od následujícího měsíce.

Jsem doma na rodičovské dovolené a chtěla bych znovu otěhotnět, abych rovnou navázala další mateřskou. Jak se bude počítat denní vyměřovací základ?

  • Bude se vycházet z předchozího základu, takže peněžitá pomoc v mateřství by měla být stejná jako u předchozího nástupu na mateřskou. Pokud jste nevybrala celých 300 tisíc Kč rodičovského příspěvku (je vyplácen po konci PPM), vyplácení končí a začíná další vyplácení mateřské.

Další důležité odkazy

 

 


Související články