Epidurální analgezie/anestezie

Podává se do epidurálního prostoru podél páteře, který se nachází asi 4 mm pod kůží vedle míchy. Jedná se o nejúčinnější, nejoblíbenější a nejvhodnější analgezii pro matku i dítě.

 • nemá vliv na dítěbill-longshaw-freedigitalphotos-net-id-10027282.jpg
 • vysoký účinek analgezie (udává se až 90 %)
 • nejúčinnější a nejoblíbenější metoda analgezie
 • neprodlužuje ani nezkracuje porod
 • pomůže rodičce překonat nejnáročnější období I. doby porodní, které tak zůstane síla k samotnému porodu
 • pokud se porod začne komplikovat, stačí využít už zavedeného katetru v zádech a analgezie se změní v anestezii například u císařského porodu
 • rodička se po podání může volně hýbat
 • rodička cíti porodní stahy jako tlak, a může tak spolupracovat při porodu
 • lze využít i u alternativních metod porodu
 • výhodná u rizikových rodiček a rodiček s vysokým tlakem
 • nelze použít při porodu do vody
 • při samotném zavádění epiduralu je nutno zachovat absolutní klid, aby nedošlo k poranění místa (následkem jsou dvoudenní bolesti hlavy či omezená hybnost končetin); což při kontrakcích bývá velký problém
 • při zvýšené hmotnosti nad 100 kg hrozí, že se rodička při vpichu málo ohne
 • při poranění obalů míchy hrozí po porodu bolesti hlavy (2 ze 100 porodů)
 • finančně náročná varianta (5000 – 6000,-), ale v některých porodnicích neplatíte nic
 • velmi vzácně se objevuje krvácení do páteřního kanálu nebo infekce

Jaké podmínky jsou ideální pro podání epiduralu

 • otevření porodní branky na 3-4 cm u prvorodičky, 2-3 cm u druhorodičky
 • nedoporučuje se podávat moc brzo (rodička se ještě dost neotevřela), ani pozdě (při začínajícím porodu)

Podání epiduralu

Anesteziolog dopředu informuje rodičku o průběhu a možných problémech podání anestezie. Rodička musí podepsat souhlas před samotným zákrokem. Poté anesteziolog desinfikuje, obloží záda rouškami a znecitliví místo vpichu. Budoucí maminka leží na boku s ohnutými zády a snaží se se nehýbat. Následně zavede anesteziolog do zad úzkou trubičku (katétr), která se připevní k rameni rodičky. Po pěti minutách může rodička už cítit účinky anestezie, která se bude postupně během zhruba 4 hodin dávkovat, dávkování lze kdykoliv prodloužit nebo při problémech změnit na lokální anestezii. Katétr (trubička do zad) bude odstraněna po porodu.

Epidurální analgezie se nesmí rodičce podávat, pokud

 • je rodička na látku alergická,
 • při poruchách krevní srážlivosti
 • při krvácení matky
 • při horším průběhu porodu (nedostatek kyslíku u dítěte, odloučení placenty)
 • pokud je infekce v oblasti bederní páteře

Podrobné informace

Zkušenosti maminek


Související články